Atrium

Er is niemand die beter in staat is om over de ervaringen met Kenneth Smit Training te spreken dan onze eigen klanten. We laten hen deze cases en testimonials dan ook graag onder de aandacht brengen.
Atrium

De vraag aan Kenneth Smit
In Atrium is een aantal ziekenhuizen en voorzieningen voor ouderen in Zuid-Limburg bijeengebracht. Zorginstellingen worden gedwongen steeds commerciëler te gaan werken. Hoofd inkoop en logistiek Jos Merx was van mening dat er aan de inkoopzijde belangrijke winst te halen was. Hij stelde Kenneth Smit Training de vraag: “Kunnen jullie van mijn inkopers net zulke bedreven medewerkers maken als de verkopers die jullie trainen?”

“Eén op één overplanten van methoden en technieken is niet mogelijk.”

Onze aanpak
Hoewel Kenneth Smit bekend staat om zijn succes in commerciële organisaties wenden zich steeds meer non-profit organisaties tot Kenneth Smit Training omdat een efficiënte werkwijze van die organisaties geëist wordt. Eén op één overplanten van methoden en technieken is niet mogelijk. Vandaar dat Kenneth Smit voor Atrium een eigen aanpak ontwikkelde. De medewerkers werden geconfronteerd met hun eigen gedrag en moesten vaak erkennen dat zij leveranciers niet serieus namen. Slordige behandeling, onoprecht gedrag, verspilling van tijd en geld. Naast correcte behandeling van aanbieders werd getraind op succesvol onderhandelen waarbij de prijs niet als enig element aan de orde kwam.