Ordina

Er is niemand die beter in staat is om over de ervaringen met Kenneth Smit Training te spreken dan onze eigen klanten. We laten hen deze cases en testimonials dan ook graag onder de aandacht brengen.
ordina

De vraag aan Kenneth Smit
Na een organisatiewijziging in 2007, zocht Ordina een trainingsbureau voor de nieuwe divisie Competence Sales en Allocatie. Om van de commerciële staf een geoliede verkoopmachine te maken, zocht de ICT-dienstverlener een trainingsbureau en -methode die aansluiten bij haar visie op verkooptraining: deelnemers krijgen alle gelegenheid zich te ontwikkelen; krijgen daarbij veel persoonlijke aandacht en worden aan het eind van de rit afgerekend op meetbare resultaten.

“Deze ‘leadtime’ is inmiddels teruggebracht tot enkele maanden.”

Onze aanpak:
Kenneth Smit Trainer Ron Hummel ontwikkelde en maatwerktraject voor alle commerciële medewerkers van het front en back office, gebaseerd op helder geformuleerde competenties. Na de basistraining Commerciële Vaardigheden volgt voor elke deelnemer een nulmeting. Aan de hand van video-opnamen van een rollenspel wordt bepaald op welk niveau de deelnemer op dat moment opereert. Een jaar lang vindt elke zes weken een coachingsgesprek plaats. Aan het eind van het coachingstraject volgt een tweede rollenspel. De progressie van de deelnemers wordt vastgesteld en ze ontvangen, al dan niet, een diploma.

Het resultaat
Doordat de ontwikkeling van de carrière bij Ordina direct is gekoppeld aan de resultaten van het trainingstraject, beschikt de divisie Competence Sales en Allocatie over een enorm gemotiveerde verkoopstaf die zich veel sneller ontwikkelt dan verwacht. In het verleden duurde het gemiddeld een half jaar voordat een salesmanager voor het eerst een contract afsloot. Deze ‘leadtime’ is inmiddels teruggebracht tot enkele maanden.