RAI Langfords

Er is niemand die beter in staat is om over de ervaringen met Kenneth Smit Training te spreken dan onze eigen klanten. We laten hen deze cases en testimonials dan ook graag onder de aandacht brengen.
RAI_Langfords

De vraag aan Kenneth Smit
RAI Langfords is de uitgever van bladen als Autokompas, Het Grafisch Weekblad, het marketingblad Incentive, Infravisie en Breedband in bedrijf. Directeur Brokking was erop uit om van zijn verkoopstaf de beste van Nederland te maken. Hij had al een winstgevende ervaring met de Kenneth Smit in zijn vorige baan bij Omroep Reclame Gelderland. De concrete vraag was: “Maak van mijn verkopers de beste van Nederland!”

“Maak van mijn verkopers de beste van Nederland!”

Onze aanpak
Kenneth Smit heeft zich uitvoerig op de hoogte gesteld van de branche en de dagelijkse werkomgeving van de verkoopstaf. Wat komen zij tegen en wat beschouwen zij als belemmeringen voor hun werk? De verkoopstaf werkt in een echte business-to-business omgeving: een uitstekende voedingsbodem voor de trainingen van Kenneth Smit. De trainer is als het ware naast de verkopers gaan staan om ze zo goed mogelijk te begrijpen. Beginnende en ervaren verkopers werden individueel beoordeeld en op hun specifieke karaktertrekken aangesproken. Ze zijn uitgedaagd en tot de rand van hun kunnen gedreven.