Sika Descol

Sika Descol

De vraag aan Kenneth Smit Training
Descol, onderdeel van het Zwitserse Sika AG en marktleider op het gebied van sportvloeren in Nederland verjongde in 2007 in korte tijd het voltallige managementteam. Het ambitieuze team zorgde voor een frisse wind en besloot tot een ingrijpende groeistrategie waarbij nieuwe product-markt combinaties  werden aangeboord.

De Nederlandse organisatie ontwikkelde een nieuwe productlijn van Pulastic binnen- en buitenvloeren en richtte zich naast het leggen van vloeren ook op schoonmaak- en onderhoudscontracten.

“een ingrijpende groeistrategie waarbij nieuwe product-markt combinaties  werden aangeboord.”

Onze aanpak
Al in een vroeg stadium, bij de ontwikkeling van de strategische plannen, zocht Descol contact met Kenneth Smit.  In deze fase was het primaire belang om ervoor te zorgen dat de nieuwe plannen gedragen zouden worden door alle medewerkers.

Met de nieuwe product-marktcombinaties als vertrekpunt werden coachingstrajecten op maat samengesteld voor het voltallige managementteam en de afdelingshoofden. Daarnaast werden persoonlijke ontwikkelingsplannen in het bedrijf geïntroduceerd.

Stapsgewijs werd het verkoopteam van de benodigde munitie voorzien voor een verkoopgesprek over de nieuwe producten en diensten van het bedrijf. Als eerste werden de buitendienst medewerkers getraind. Vervolgens was de beurt aan de binnendienstmedewerkers en aan het technisch personeel dat in de nieuwe opzet en grotere commerciële verantwoordelijkheid kreeg.

Het resultaat
De nieuwe aanpak zorgde voor groei, zowel in omzet als in aantal medewerkers. Ondanks de crisis in de bouwwereld bleef de winstgevendheid van het bedrijf gehandhaafd. Gedurende de afgelopen crisisjaren waren de prestaties van Descol t.o.v. veel vergelijkbare zusterbedrijven binnen de groep beduidend beter.