Starline

Er is niemand die beter in staat is om over de ervaringen met Kenneth Smit Training te spreken dan onze eigen klanten. We laten hen deze cases en testimonials dan ook graag onder de aandacht brengen.
Starline

De vraag aan Kenneth Smit
Starline, marktleider in Nederland op het gebied van zwembaden, sauna’s, whirlpools en aanverwante producten, beschikt over een groot internationaal dealernetwerk van erkende zwembadbouwers en installateurs die op alle fronten intensief door de Starline Group worden begeleid. Voor de ondersteuning op commercieel gebied zocht Starline de samenwerking met een trainingsbureau met een brede scoop.

“het signaleren en pareren van contactbezwaren om tot een afspraak te komen. “

Onze aanpak:
De Starline Group faciliteert een reeks trainingen waarbij Kenneth Smit trainer Peter Goenee het hele verkoopproces behandelt.

In de training Telefonische Acquisitie wordt getraind op effectiever telefoneren: het signaleren en pareren van contactbezwaren om tot een afspraak te komen. Tijdens de training Commerciële Vaardigheden krijgen dealers handvatten aangereikt om structuur aan te brengen in het verkoopgesprek en belangrijke informatie van klanten te verkrijgen, zodat een passende offerte kan worden uitgebracht.

Regelmatig terugkerende vervolgtrainingen en tussentijdse coaching zorgen ervoor dat de aangeleerde vaardigheden blijvend worden toegepast.

Het resultaat
Het percentage ‘leads’ dat wordt omgezet naar ondertekende contracten is flink verhoogd, terwijl het gemiddelde kortingspercentage aanzienlijk is gedaald. De omzet van de deelnemers aan de trainingen is hierdoor gestegen en de Starline Group heeft haar positie als marktleider in Nederland verder kunnen verstevigen.