The Greenery

Er is niemand die beter in staat is om over de ervaringen met Kenneth Smit Training te spreken dan onze eigen klanten. We laten hen deze cases en testimonials dan ook graag onder de aandacht brengen.
Greenery

De vraag aan de trainer
The Greenery is een van de grootste agrarische exportorganisaties van ons land. Bijna alle groenten die in ons land in de supermarkten worden verkocht, is door de handen van The Greenery gegaan. Binnen The Greenery zijn meer dan 50 voormalige veilingen samengevoegd. Deze reorganisatieslag heeft ook veel negatieve effecten gehad op de organisatie. De vraag van de algemeen directeur aan Kenneth Smit was: “Breng onze verkoopstaf weer met beide voeten op de grond en herstel het vertrouwen in de markt. Zorg dat de verkopen weer stijgen.”

“Er werd geleerd om weer te luisteren en ontvankelijk te zijn voor de wensen van de klant.”

Onze aanpak
Kenneth Smit kon een trainer sturen die goed ingevoerd is in de agrarische sector. Hij zorgde ervoor dat de verkopers niet langer vanuit de verdediging hun verkoopgesprek begonnen. Er werd geleerd om weer te luisteren en ontvankelijk te zijn voor de wensen van de klant. Na het herstel van vertrouwen werd een verdiepingsslag gemaakt en werd ook het management getraind met als doelstelling de medewerkers te leren vaste klantrelaties op te bouwen door werkelijke belangstelling.