Unilever Bestfoods

Er is niemand die beter in staat is om over de ervaringen met Kenneth Smit Training te spreken dan onze eigen klanten. We laten hen deze cases en testimonials dan ook graag onder de aandacht brengen.
Unilever_web

De vraag aan Kenneth Smit
Het Manager Service Center van multinational Unilever Bestfoods constateerde dat medewerkers van haar afdeling binding misten met de organisatie. De afdeling, verantwoordelijk voor administratieve taken zoals het verzorgen van sales support en telemarketing en het plaatsen en onderhouden van de bekende Cup a Soup-machines, was recentelijk gereorganiseerd. Daarnaast werden capaciteiten als gevolg van het ontbreken van vaardigheden niet optimaal benut, waardoor kansen bleven liggen. De vraag van de manager service center: “hoe motiveer ik mijn medewerkers en haal ik meer rendement uit mijn afdeling?”

“hoe motiveer ik mijn medewerkers en haal ik meer rendement uit mijn afdeling?”

Onze aanpak:
Tijdens de inventarisatiegesprekken formuleerde Kenneth Smit in nauwe samenwerking met de Manager Service Center daadkrachtige doelstellingen. Vervolgens vertaalde de trainer deze naar een trainingsprogramma in de vorm van een stappenplan. Speerpunten in dit programma: verkooptraining, jobtraining en teambuilding.