Zijn mannen en vrouwen gelijk in jouw bedrijf?

Het is al jaren een hot topic in de zakenwereld; de rol van vrouwen, en dan met name in het topmanagement. Is er inmiddels sprake van volledige gelijkheid? Of is er nog altijd sprake van het zogenaamde ‘glazen plafond’? Het is een feit dat er maar weinig vrouwen doorgroeien tot topposities in het bedrijfsleven. Hou zou dat komen, en hoe is dat bij jouw bedrijf?

Betere sfeer op de werkvloer

Het is geen publiek geheim meer dat vrouwen belangrijk zijn binnen bedrijven. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat de aanwezigheid van meer vrouwen een positief effect heeft op bijvoorbeeld de werksfeer binnen een bedrijf. En een betere sfeer zorgt weer voor betere resultaten. Ondanks dat dit inmiddels een breed begrip is, wordt er toch nog vaak gezegd dat vrouwen (bewust of onbewust) gediscrimineerd worden in het bedrijfsleven, dat toch vaak als een mannenwereld gezien wordt.

Weinig topposities voor vrouwen

Als we kijken naar de feiten, dan zou je inderdaad de conclusie kunnen trekken dat vrouwen en mannen nog altijd niet gelijk behandeld worden. Er groeien nog altijd maar weinig vrouwen door naar de echte topposities. En dat terwijl er inmiddels ongeveer net zoveel vrouwen als mannen werken in Nederland. Maar wat zijn dan de achterliggende oorzaken? Een van de voornaamste redenen die genoemd wordt is een gebrek aan ambitie om tot de top door te groeien. Volgens velen zijn mannen vaak meer gericht op carrière en hebben ze net iets meer ego, bluf en ambitie om de top te bereiken. Ook het gegeven dat vrouwen vaak een kinderwens hebben zou volgens velen in de weg staan voor een carrière in de top van het bedrijfsleven. Hoe is het bij jouw bedrijf? Staan er vrouwen aan de top?

Bestaat het ‘glazen plafond’ nog?

Er is veel discussie over dit zogenaamde ‘glazen plafond’. Met dit begrip wordt bedoeld dat er voor vrouwen op een bepaald niveau in de organisatie een onzichtbaar plafond ontstaat omdat de topfuncties vaak door mannen worden ingevuld, die liever soortgelijke types naast zich hebben. Vrouwen werken vaak totaal anders dan mannen, en dat zou ze tegenhouden om zich tussen de mannen te mengen. ‘Ben je wel hard genoeg’ of ‘kun je wel tegen de stress’ zijn vragen die vaak aan vrouwen worden gesteld die de top willen bereiken. Bestaat het glazen plafond nog, of is het in deze moderne tijden een mythe? Opvallend is dat topvrouwen uit het bedrijfsleven in 2011 al eens aangaven dat het glazen plafond vooral door vrouwen zelf in stand wordt gehouden. Jannine van den Berg gaf aan dat er zeer zeker grote drempels zijn, maar dat vrouwen met ambitie zeker te top kunnen bereiken. Met durf, een plan en zonder bescheidenheid.

Het spel meespelen?

De zakenwereld, en dan zeker aan de top, is een mannenwereld. Een wereld van bluf, durf en ego’s. Volgens van den Berg zouden vrouwen met ambitie dus iets meer het spelletje mee moeten spelen. Met durf en zonder bescheidenheid. Schrijfster Elma Drayer komt met een gelijksoortige mening. Volgens haar zouden vrouwen die de top willen bereiken zich wat mannelijker op moeten stellen. Hiermee bedoelt ze dat vrouwen wat vaker zouden moeten bluffen en wat meer durf moeten tonen waar ze dat wellicht normaal niet zouden doen. Zou dat de oplossing zijn? Speelt geslachtsdiscriminatie überhaupt nog wel? Er blijkt nog altijd geen consensus over te zijn. Het is en blijft echter een hard feit dat er maar weinig vrouwen in de top actief zijn. Wat denk jij dat we daar aan zouden kunnen doen?

Delen: