Sales Assessment©

Maximaal rendement uit salestalent

Om de ontwikkeling van de talenten van medewerkers inzichtelijk te maken en af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen, biedt Kenneth Smit het Sales Assessment © .

In partnership met adviesbureau SHL™, wereldwijd marktleider op  het gebied van het meten van talent, heeft Kenneth Smit een compacte set tools ontwikkeld. Het Sales Assessment© combineert het SHL™ Sales Rapport en het Kenneth Smit ART assessment tot een krachtig en praktisch instrument. Deze combinatie levert meetbare resultaten en een duurzaam concurrentievoordeel op.

Methodiek

Het Sales Assessment© behelst een methode om individuele competenties in beeld te brengen en dat wat de salesmedewerker motiveert om optimaal te presteren. Tevens wordt in kaart gebracht hoe de salesmedewerker zich manifesteert binnen de totale salescyclus. Dit verschaft een beeld van prestaties die we mogen verwachten tijdens verkoopsituaties.

Daarnaast maakt het Sales Assessment©,  via een praktijksimulatie op individueel niveau, inzichtelijk welke inspanningen nodig zijn om middels gerichte activiteiten en persoonlijke coaching medewerkers beter te laten functioneren en wat de resultaten van deze inspanningen zijn.

Het SHL™ Sales Rapport komt tot stand via de SHL™, OPQ™ en MQ™ tests (Occupational Personality Questionair en Motivation Questionair). Dit is een gerespecteerd en bekend assessment dat wordt gebruikt in meer dan 150 landen en wordt aangeboden in meer dan 30 talen met 25 miljoen assessments per jaar.

Het succesvol inzetten van het Sales Assessment hangt samen met het in kaart brengen van omgevingsvariabelen door gebruik te maken van een rollenspel en door verschillende persoonlijkheidstesten die worden afgenomen.

De inrichting van activiteitenprogramma’s moet immers aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt, de organisatie cultuur, het type leiderschap en het human resource beleid.

Kenneth Smit zorgt voor een grondige analyse voordat er een advies uitgebracht wordt over een plan van aanpak inzake de uit te voeren vervolgactiviteiten. Hierbij komen de volgende aspecten aan bod:

 • Vaststellen van de kernwaarden en ambities van de organisatie.
 • In gezamenlijk overleg opstellen van de tijdlijn voor de implementatie.
 • Informeren van de organisatie, creëren van draagvlak.
 • Het gezamenlijk bepalen van de salesprofielen per functie.
 • Procesafspraken doorvoeren op basis van de uitkomst van het SalesAssessment©.
 • Advies over interventies op individueel, team- en organisatieniveau.

Een Kenneth Smit trainer vertelt jou graag meer over de voordelen van
het Sales Assessment©, de hieraan te koppelen ondersteuning, ontwikkelactiviteiten en of maatwerk trainingsprogramma’s.

Sales Assessment© helpt directie, management en HRM bij het:

 • Verhogen van de prestaties van aanwezig talent. Wat is het potentieel van jouw team en hoe kun je dit maximaal benutten? De inzichten uit het assessment vormen de start voor verdere groei.
 • Aantrekken van talent. Je ziet direct wat een kandidaat in huis heeft en kunt snel de juiste persoon selecteren.
Het SHL People Intelligence-model bestaat uit drie elementen:
 • Potentieel: wat is er nodig om het maximale uit jouw medewerkers te halen? Wat zijn de resultaten van die inspanningen?
 • Competenties: welk gedrag, welke kennis en welke vaardigheden leiden tot topprestaties?
 • Resultaten: wat zijn uitstekende prestaties en wie bereikt die?
legenda
Nekst Level - Armin Hiebtrink

De 3 stappen naar succes.

 Gewenste situatie bepalen

Sales Assessment© is maatwerk. Een grondige analyse van uw verkooporganisatie, uw doelen en uw mensen vormen het uitgangspunt voor het ontwerp van het assessment.

 Meten van gedrag en potentieel

Via een uitgekiende selectie van tools beoordelen we competenties en actueel gedrag. Denk aan rollenspelen, analyse- en presentatieoefeningen, een competentiegericht interview en situationele vragenlijsten. Voor het meten van het potentieel zetten we onder meer persoonlijkheids- en motivatievragenlijsten in.

 Rapportage en advies

U kunt rekenen op een helder en prettig leesbaar rapport dat zich gemakkelijk laat vertalen in acties en resultaat. Een praktische handleiding voor het vergroten én optimaal benutten van het talent in uw organisatie.

Neem voor meer informatie omtrent het Sales Assessment© contact met op met Armin Hietbrink.

Informatie aanvragen