Kun je teamspirit behouden tijdens ingrijpende veranderingen?

Geschreven door Kenneth Smit redactie, 08-05-2014
Kun je teamspirit behouden tijdens ingrijpende veranderingen

Een hecht team levert altijd betere resultaten op. Het kan van een matig team een Europees kampioen maken, zoals we reeds uitvoerig bespraken in ons artikel‘Teambuilding verslaat individueel talent’. Samenwerking en teamspirit op alle niveaus kenmerken een succesvol opererende organisatie. In geval van ingrijpende veranderingen is het vaak erg lastig de teamspirit te bewaken, aangezien mensen niet houden van verandering. En al helemaal niet van ingrijpende veranderingen.  Hoe kun je als manager je organisatie vitaal houden in een veranderende omgeving, is dat überhaupt wel mogelijk?

Analyseer je team

Verschillende mensen kunnen verschillend reageren op verandering. Kijk maar naar de sportwereld. De ene voetballer begint te klagen als hij op de bank belandt, de ander doet juist harder zijn best. De één pakt verandering met beide handen aan, de ander is onzeker en afwachtend. Dit hoeft nog niks te zeggen over het talent van je medewerker. Praat individueel met al je teammembers om te achterhalen hoe ze de veranderingen zien en hoe ze zichzelf zien in het team. Een individuele aanpak zorgt er voor dat je medewerkers durven te praten, waar ze dat in teamvorm niet durven. Nadat je een analyse hebt gemaakt van je teammembers is het verstandig deze nog te laten toetsen door andere mensen in het team, zodat er per medewerker een objectief beeld ontstaat.

Vecht voor een gezamenlijk doel

Tijdens ingrijpende verandertrajecten, zoals fusies of bezuinigingen, heerst er binnen een team vaak veel stress en onzekerheid. Iedereen heeft zo zijn of haar ideeën en belangen. Het is van groot belang om deze onzekerheid weg te nemen door duidelijk samen tot een gemeenschappelijke visie en doelstelling te komen. Onlangs degradeerde Roda JC uit de Nederlandse Eredivisie. Zijn ze wel in staat geweest zichzelf samen optimaal te motiveren om degradatie te ontlopen? Was de teamspirit nog voldoende aanwezig? Degradatie is binnen sport een zeer ingrijpende verandering, en kan enkel getackeld worden als het hele team de neuzen dezelfde kant op heeft en zich volledig richt op het gezamenlijke doel. Toen het Nederlands elftal in 2010 succesvol was op het WK, kwam dat vooral door de teamspirit en het gezamenlijke doel dat voor iedereen in het team duidelijk was, de finale! Zelfs spelers die niet speelde of hun plek in het team hadden verloren, kwamen niet in opstand. Professional teambuilding heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.

Bepaal jij, of bepaalt het team?

Managers hebben vaak een sterke visie, die ze proberen op het team over te brengen. Vaak werkt dat goed en is het team het eens met je keuzes, maar soms ook niet. Tijden van verandering vereisen soms een aanpassing van je visie. Meermaals is het in het verleden binnen de sportwereld voorgekomen dat spelers de manager hebben kunnen overtuigen van het feit dat er een ander systeem gehanteerd zou moeten worden. Over het algemeen zorgt dit voor een enorme verbetering van de teamspirit. Alle leden van het team voelen dan namelijk de verantwoordelijkheid voor het einddoel, dat ze zelf mee hebben bepaald. Er is geen sterkere drijfkracht voor teamspirit te bedenken, dan verantwoordelijkheidsgevoel.

Bij Kenneth Smit brengen we onze ervaring graag in de praktijk om je te helpen bij het optimaal motiveren van je team tijdens ingrijpende veranderprocessen. Tijdens de training team development leer je hoe je een hecht team ontwikkelt en in stand houdt.