De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie

De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie

Dit is een klassieke, baanbrekende studie naar de effecten van intermenselijke communicatie op gedrag. De auteurs werpen een helder licht op de fundamentele kenmerken van deze communicatie, illustreren hoe die kenmerken zich manifesteren en hoe ze zi…

EAN: 9789060012185

De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie