McCoy & Partners

McCoy & Partners is een SAP dienstverlener in Nederland en België, gericht op het vereenvoudigen van SAP-processen en systemen. Hierin zijn kwaliteit en innovatie leidend voor ons.

Aanleiding voor de workshops met Kenneth Smit was de verdere ontwikkeling van het leiderschapsteam van McCoy. Zowel als individu en als team.

Kenneth Smit heeft in de personen van Erik van den Akker en Frank van der Tas assessments uitgevoerd en persoonlijke profielen opgesteld. Dat leidde tot treffende beschrijvingen en zinvolle complimenten en adviezen. Op basis van dit diepere persoonlijke inzicht zijn individuele ambities opgesteld en in de groep uitgesproken, gefaciliteerd door Erik en Frank.

Daarnaast hebben Erik en Frank ons kundig gemaakt in het begrijpen en omgaan met de Insights typologie in consultancy-, sales- en management rollen.

Wij hebben ons doel bereikt; individuele leerpaden zijn helder geworden, de basis voor verdere team-ontwikkeling is gelegd. Daarnaast zijn we vaardig geworden in het toepassen van de verschillende door Erik en Frank gedeelde inzichten.

Frank van Dooremolen

Partner

frankvandooremolen


CTS Group

 

CTS Group logo
CTS Netherlands is gespecialiseerd in ontwerp, productie, levering en installatie van producten en systemen die gebruikt worden voor een veilig en effectief transport en opslag van chemicaliën en koolwaterstoffen.

Binnen CTS Netherlands hebben wij een aantal verbeterpunten geïdentificeerd op het gebied van communicatieve vaardigheden en gedrag van onze medewerkers. Tijdens verschillende interviews met mogelijke trainingskandidaten hebben wij kennis gemaakt met Paul Claessens (Kenneth Smit). Zijn gemeende enthousiasme, professionaliteit, inleving en het programma sprak ons enorm aan  waardoor wij bewust voor Kenneth Smit en Paul hebben gekozen. Paul nam de tijd om naar ons verhaal te luisteren en heeft zich goed verdiept in onze organisatie. Het resultaat van zijn analyse was een duidelijk plan van aanpak gericht op onze organisatie; echt maatwerk!

Ik heb zeer positieve terugkoppelingen ontvangen van onze medewerkers over de vakkundigheid waarmee dit trainingsprogramma is gegeven.

Paul heeft een zeer positieve bijdrage geleverd aan het proces van gedragsverandering binnen onze organisatie en ik kan Paul Claessens en Kenneth Smit daarom zeker aanbevelen.

CTS Netherlands B.V.

Oscar Beltrán
Managing Director

 

 


Spring Professional

 

 

Ik ben Ernst de Vink, Manager Sales & Marketing bij Spring Professional.

Om onze ambitie van 40% groei in 1 jaar tijd waar te kunnen maken, hebben we bewust geïnvesteerd in commerciële vaardigheidstrainingen voor onze accountmanagers. Trainer Erik van den Akker van Kenneth Smit heeft daarom aan ons hele salesteam de nodige trainingen gegeven. Daarnaast zijn de trainingen die Erik verzorgt een vast onderdeel van onze “Sales Academy” voor Young Professionals geworden.

Ik zag dat alle deelnemers direct profijt hadden van de trainingen. Zij voelen zich beter toegerust, hebben meer bagage om resultaat te boeken, durven meer, zijn slagvaardiger, en zekerder in hun handelen. Dit leidde tot  een verhoging van de kwaliteit van  klantgesprekken.  Deze kwalitatieve verhoging heeft absoluut een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van onze groeiambitie.

De mensen in mijn team zijn in het bijzonder positief over de praktische salesvaardigheden die zij leren tijdens de trainingen van Kenneth Smit. Wat zij op deze dagen leren, kunnen zij de volgende dag direct toepassen! Mede doordat Erik in zijn voorbeelden en rollenspelen direct aansluit bij onze business, en zich hierbij laat inspireren door praktische situaties die onze mensen in hun dagelijkse praktijk meemaken.
Erik van den Akker heeft hierbij een uitstekend oog voor individuele kwaliteiten en speelt feilloos in op het ontwikkelpotentieel van de deelnemers in zijn trainingen. Het tempo in zijn trainingen ligt hoog en de deelnemers worden flink uitgedaagd.
Erik weet er keer op keer in te slagen om de deelnemers veel te laten leren en hen zelf tot inzichten te laten komen. Het is mooi om te zien dat hij heel hoge waarderingen van de deelnemers krijgt.

Ik zie onze samenwerking absoluut als een partnership. Dit baseer ik op het feit dat Erik ook gericht is op het continu verhogen van het rendement van onze samenwerking.

Ernst de Vink
Manager Sales & Marketing

 

 


USHIO

 

 

Met een omzet van 1,3 miljard Euro is USHIO de wereldmarktleider voor speciale lichtbronnen. Deze worden in een groot aantal professionele toepassingen ingezet, zoals de productie van computerchips, LCD schermen, PET flessen, het drogen van autolakken, ruimteonderzoek en de projectie in bioscopen. In Europa werken meer dan 200 mensen voor USHIO.

Nils Büker, Senior Director, over de Kenneth Smit trainingen en trainer Charles Wolf:

“Met onze producten zorgen we ervoor dat bij onze klanten de processen efficiënter werken of überhaupt mogelijk worden. In feite bieden we dus geen producten maar oplossingen aan. In de Kenneth Smit training hebben onze verkopers (m/v) onder meer geleerd om de behoefte van de klant te inventariseren en deze vervolgens te overtuigen van de individuele voordelen die de USHIO oplossingen hen bieden. Een grote rol hierin speelt Charles Wolf, een trainer met niet alleen veel ervaring maar ook een groot hart. Onze medewerkers ervaren de training dan ook niet als een verplichting maar als een waardevolle vergroting van hun vaardigheden en kennis.”

Nils Büker
Senior Director


Koninklijke Woudenberg B.V.

 

Ik ben Louis Camps Algemeen Directeur bij Koninklijke Woudenberg B.V.

Voor onze directie en het voltallige MT heeft trainer Jack Jobing van Kenneth Smit de nodige trainingen gegeven. Reden hiervoor is dat de kernwaarden van de Koninklijke Woudenberg (nog) meer worden gedragen en doorleefd zodat iedereen binnen de eigen verantwoordelijkheid leiding geeft aan deze kernwaarden. De trainingen die Jack Jobing heeft gegeven zijn daarom volledig op de kernwaarden afgestemd.

Het doel van onze kernwaarden is om de gewenste kwaliteitsslag te kunnen realiseren in de uitvoering van onze projecten.
Het verschil tussen de huidige en de gewenste werkwijze vraagt nogal wat van onze medewerkers.
Alleen zeggen tegen medewerkers “dit zijn onze kernwaarden”  zal onvoldoende zijn om het verschil naar de toekomst te gaan waarmaken.

Vanuit onze verantwoordelijkheid als directie en MT vinden wij dat wij voorop moeten gaan in dat proces om ook zelf te ervaren wat de te nemen stappen moeten zijn. Daarbij moet worden gezegd dat wij daar niet alleen over willen praten (wel belangrijk om te doen), maar vooral vanuit voorbeeldfunctie daadwerkelijk vorm geven aan de gekozen kernwaarden. Als leidinggevenden moeten wij ons daarom nog bewuster worden van de beweegredenen en motieven van onze medewerkers.

Ons verandertraject is nog in volle gang en wordt binnenkort verder uitgebreid met trainingen voor onze werkvoorbereiders en uitvoerders.

Tot nu toe kunnen wij alleen maar zeggen erg tevreden te zijn over de werkwijze en gesprekstechnieken en aanpak van trainer Jack Jobing van Kenneth Smit.

Louis Camps
Algemeen Directeur Koninklijke Woudenberg B.V.


Corparis

Ik ben Stefan Vos, Senior Consultant bij Corparis.

Als bedrijf zijn wij al 3 jaar actief klant bij Kenneth Smit met als trainer Jack Jobing.

De professionals van Corparis volgen niet een specifieke training bij Kenneth Smit omdat wij namelijk samen met de trainer Jack Jobing een op maat gemaakte training hebben samengesteld.  Bij deze maatwerk training is gekeken naar het DNA van ons bedrijf en de competenties welke verbeterd moeten worden.
Deze training noemen wij “Ik en mijn Corparis” en is een training over met name bewustwording, houding en gedrag.

Door het volgen van deze training zie ik duidelijk verbetering zowel intern als extern.
Intern is er een versterking ontstaan van het bewustzijn van de kernwaarden van Corparis.
Extern zie ik een versterkte waardering van de medewerkers van Corparis bij hun opdrachtgevers.

Onze trainer Jack Jobing zou ik willen omschrijven als scherp en resultaatgericht.
Maar dat wel op een menselijke en leuke manier die binnen de cultuur van Corparis past.
Jack Jobing snapt de wensen van Corparis erg goed en met hem was er ook direct een klik.

Stefan Vos
Directeur


Strukton Civiel


Even voorstellen: ik ben Merel Roelofsen, opleidingscoördinator bij Strukton Civiel. 

Binnen Strukton Civiel is ervoor gekozen de commerciële organisatie sterker neer te zetten. Dit vraagt natuurlijk ook iets van onze medewerkers. Samen met Jack Jobing van Kenneth Smit ga ik op bezoek bij het management van de verschillende deelbedrijven van Strukton Civiel. Tijdens deze afspraken kijken we samen met het management waar precies de leerbehoefte ligt op commercieel gebied. Tijdens de training kan hier vervolgens op ingespeeld worden zodat het een ‘op maat traject’ wordt.

Verder lezen…


Hofmeier

Hofmeier is business partner voor financiële en organisatie vraagstukken. Het is onze missie om organisaties te helpen ambities waar te maken.

Wij werken de laatste vijf jaar met veel succes samen met Kenneth Smit.

Zijn jarenlange ervaring in de praktijk en gevoel voor ons team zorgen voor de juiste succesvolle ontwikkeling van onze organisatie en het behalen van de bijbehorende sales targets.

Onze (sales) managers zijn mede dankzij Kenneth Smit uitstekend in staat om de klant te goed begrijpen en de juiste oplossing aan te dragen. Daarnaast zorgen de trainingen voor teamspirit en bevordert het de onderlinge samenwerking.


Lengkeek

logo lengkeek

Het is echt ons eigen traject geworden

De afgelopen vijf jaar heeft het voltallige management, inclusief de directie van Lengkeek, de training Management en Leidinggeven gevolgd. Als je dezelfde taal wilt spreken kun je als directie natuurlijk niet achterblijven.

Het traject dat we met elkaar zijn ingegaan, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van het management als geheel. Maar zeker ook op individueel niveau zijn er grote stappen gezet.

We zijn er sterker van geworden. Er is meer openheid. We spreken elkaar aan op onze verantwoordelijkheden en de communicatie naar de medewerkers is een stuk duidelijker en professioneler dan voorheen. Er zit veel meer flair in het bedrijf.

Ik ken weinig mensen die plezier beleven aan een rollenspel. Maar bij deze training was dat anders. Het is echt ons eigen traject geworden. Je speelt geen toneelstukje. Het inlevingsvermogen van de trainer geeft je het idee dat je echt tegenover één van je medewerkers zit.

Doordat we met elkaar zo’n band hebben opgebouwd, is de samenwerking in de loop van de tijd bijna vanzelf overgegaan van training naar coaching. Het voelt volkomen natuurlijk en vertrouwd.

Klaas Mijnheer RA NIVRE-re
Lengkeek


Antilope De Bie Printing

Antilope De Bie Printing is specialist in drukwerk met hoge toegevoegde waarde.

Deze boodschap overbrengen in een mature markt vraagt heel wat technische kennis en overtuigingskracht.

Ons ervaren salesteam had nood aan gesprekstechnieken en een vorm van teambuilding.

Trainer Jos Jacobs had zeer snel door welke karakters rond de tafel zaten.

Zo werd iedereen op een andere manier door de aangeboden tools aangesproken.

We zijn er van overtuigd dat we nu minder marge weggeven, en ons salesteam enkele handige technieken heeft opgestoken om ons uniek aanbod nog sterker te verdedigen.

En we hebben elkaar weer beter leren kennen, waardoor we nu nog vlotter samen werken.