Header Image

Certificatie

De mooiste complimenten die gemaakt worden over de effectiviteit van onze diensten vind je terug in de ervaringen die onze klanten hebben opgebouwd. Al deze positieve ervaringen hebben bijgedragen aan de verkregen certificeringen waar we met recht trots op zijn.

Cedeo

De CEDEO aanpak

Grondig klanttevredenheidsonderzoek: de basis van elke Cedeo-erkenning
Aanbieders van opleidingen en andere HR-diensten nemen zelf het initiatief voor een Cedeo-erkenningsprocedure. Centraal hierin staat een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek. Cedeo voert dit –met toestemming van deze aanbieders- uit onder bestaande klanten en opdrachtgevers van die aanbieders, in de vorm van een uitvoerig onderzoek. De resultaten worden gepresenteerd in een rapport, waarin ook eventuele verbeterpunten zijn aangegeven.

Strikte beoordelingscriteria

Om voor een Cedeo-erkenning in aanmerking te komen moet voldaan worden aan nauw omschreven kwantitatieve en kwalitatieve criteria. In ieder geval moet minimaal 80% van de klanten en opdrachtgevers aangeven ‘tevreden tot zeer tevreden’ te zijn over de dienstverlening, de samenwerking en de behaalde resultaten. De score wordt scrupuleus vastgesteld aan de hand van het Cedeo klanttevredenheidsonderzoek.

De Cedeo-erkenning houdt zijn waarde

Voldoet een organisatie aan alle eisen, dan ontvangen ze de Cedeo-erkenning. Deze is geldig voor een periode van twee jaar. Voor voortzetting van de erkenning is een nieuw klanttevredenheidsonderzoek met positief resultaat vereist. Voldoet de organisatie bij zo’n herhalingsscreening niet meer aan de eisen, dan wordt de Cedeo-erkenning pas verlengd als alle gesignaleerde verbeterpunten daadwerkelijk zijn aangepast.

Elk kwartaal nieuwe erkenningen in de media

Om de drie maanden publiceert Cedeo via onder meer advertenties in de vakpers een overzicht van alle aanbieders van opleidingen en andere HR-diensten die het voorafgaande kwartaal een Cedeo-erkenning hebben verworven of vernieuwd.

Kenneth Smit kan dan ook met trots zeggen al jaren gecertificeerd te zijn door CEDEO.

Voor meer informatie en het meest recente klanttevredenheidsonderzoek klik op CEDEO

Meer informatie

NBA accreditering

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden; Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten.

De NBA helpt accountants hun cruciale rol in de maatschappij te vervullen, nu en in de toekomst. De NBA is de publiekrechtelijke organisatie die de belangen van de maatschappij en het beroep dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland. De NBA vormt zo de brug tussen de beroepsbeoefenaren en de maatschappij.

Kenneth Smit is geaccrediteerd bij NBA voor het toekennen van PE-uren aan accountants die onze trainingen hebben gevolgd. Wilt u meer weten over hoe onze trainingen vertaald worden naar de PE-uren? Neemt u dan contact met ons op.

Contact

Wil jij met Kenneth Smit de top bereiken?

Maak gebruik van één van onze slimme scans en wij laten je weten hoe we
jouw organisatie commercieel kunnen laten excelleren.

Doe onze quickscan
Doe onze business scan
Meer over onze werkwijze