Management Assessment©

Inzicht in eigen ontwikkelingstraject

Om de ontwikkeling van de talenten van medewerkers inzichtelijk te maken en af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen, biedt Kenneth Smit Management Assessment.

In partnership met adviesbureau CEB/SHL™, wereldwijd marktleider op  het gebied van het meten van talent, heeft Kenneth Smit een compacte set tools ontwikkeld.  Management Assessment combineert het CEB/SHL™ Sales Rapport en het Kenneth Smit ART assessment tot een krachtig en praktisch instrument.

Deze combinatie levert meetbare resultaten en een duurzaam concurrentievoordeel op.

Methodiek

Management Assessment behelst een methode om individuele competenties in beeld te brengen en dat wat de salesmedewerker motiveert om optimaal te presteren. Tevens wordt in kaart gebracht hoe de salesmedewerker zich manifesteert binnen de totale salescyclus. Dit verschaft een beeld van prestaties die we mogen verwachten tijdens verkoopsituaties.

Daarnaast maaktManagement Assessment,  via een praktijksimulatie op individueel niveau, inzichtelijk welke inspanningen nodig zijn om middels gerichte activiteiten en persoonlijke coaching medewerkers beter te laten functioneren en wat de resultaten van deze inspanningen zijn.

Het CEB/SHL™ Sales Rapport komt tot stand via de CEB/SHL™, OPQ™ en MQ™ tests (Occupational Personality Questionair en Motivation Questionair). Dit is een gerespecteerd en bekend assessment dat wordt gebruikt in meer dan 150 landen en wordt aangeboden in meer dan 30 talen met 25 miljoen assessments per jaar.

Het succesvol inzetten van het Management Assessment hangt samen met het in kaart brengen van omgevingsvariabelen door gebruik te maken van een rollenspel en door verschillende persoonlijkheidstesten die worden afgenomen.

De inrichting van activiteitenprogramma’s moet immers aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt, de organisatie cultuur, het type leiderschap en het human resource beleid.

Kenneth Smit zorgt voor een grondige analyse voordat er een advies uitgebracht wordt over een plan van aanpak inzake de uit te voeren vervolgactiviteiten. Hierbij komen de volgende aspecten aan bod:

 • Vaststellen van de kernwaarden en ambities van de organisatie.
 • In gezamenlijk overleg opstellen van de tijdlijn voor de implementatie.
 • Informeren van de organisatie, creëren van draagvlak.
 • Het gezamenlijk bepalen van de salesprofielen per functie.
 • Procesafspraken doorvoeren op basis van de uitkomst van het Management Assessment.
 • Advies over interventies op individueel, team- en organisatieniveau.

Een Kenneth Smit trainer vertelt je graag meer over de voordelen van het Management Assessment, de hieraan te koppelen ondersteuning, ontwikkelactiviteiten en of maatwerk trainingsprogramma’s.

Voordelen

Voordelen voor bestuur/directie:

 • Meer tevreden salesmedewerkers.
 • Hogere klanttevredenheid.
 • Hogere opbrengsten.
 • Lagere kosten.
 • Effectievere bezetting van salesfuncties.
 • Strategische beslissingen op basis van tastbare gegevens.

Voordelen voor HR management:

 • Beter inzicht in ontwikkelmogelijkheden van salesmedewerkers.
 • Duidelijk zicht op (sales)functieprofielen.
 • Optimale sturing op talentontwikkeling.
 • Hogere performance en beheersbare ontwikkelkosten.

Voordelen voor lijnmanagement:

 • Gerichte ’on the job’ coaching.
 • Ontwikkeling zichtbaar en meetbaar.
 • Directe verbetering rendement salesmedewerkers.
 • Heldere, objectieve communicatie en beoordeling.
 • Objectieve managementinformatie.

Voordelen voor de salesmedewerker:

 • Inzicht in eigen ontwikkelingstraject.
 • Zelfsturende motivatie voor ontwikkeling.
 • Optimale carrièreplanning.

Deelnemers

Salesmedewerkers, van individu tot meerdere salesteams.

Niveau

Van direct sales tot large accountmanagement.

Gerelateerde training(en)

Maak snel inzichtelijk welke trainingen voor welke salesmedewerkers direct bijdragen aan de gewenste competentieontwikkeling!

Onze trainers helpen je aan meer informatie en bij het maken van de juiste keuze.

Informatie aanvragen
Informatie aanvragen

Onze trainers helpen je aan meer informatie en bij het maken van de juiste keuze.

Informatie aanvragen

 Gewenste situatie bepalen

Het management Assessment© is maatwerk. Een grondige analyse van jouw organisatie, doelen en mensen vormen het uitgangspunt voor het ontwerp van het assessment.

 Meten van gedrag en
potentieel

Via een uitgekiende selectie van tools beoordelen we competenties en actueel gedrag. Denk aan rollenspelen, analyse- en presentatieoefeningen, een competentiegericht interview en situationele vragenlijsten. Voor het meten van het potentieel zetten we onder meer persoonlijkheids- en motivatievragenlijsten in.

 Rapportage en advies

Je kunt rekenen op een helder en prettig leesbaar rapport dat zich gemakkelijk laat vertalen in acties en resultaat. Een praktische handleiding voor het vergroten én optimaal benutten van het talent in jouw organisatie.