Management Assessment©

Inzicht in eigen ontwikkelingstraject

Het management assessment  wordt ingezet om op een snelle manier potentie op het gebied van management en leidinggeven te onderzoeken

In partnership met adviesbureau SHL™, wereldwijd marktleider op  het gebied van het meten van talent, heeft Kenneth Smit een uiterst betrouwbaar en geavanceerd instrumentarium ontwikkeld om de competenties en geschiktheid van kandidaten op het gebied van management te beoordelen.

Methodiek

Het management Assessment © behelst een methode om individuele competenties in beeld te brengen en dat wat de manager motiveert om optimaal te presteren.  Tevens wordt in kaart gebracht hoe de manager zich manifesteert binnen het team. Dit verschaft een beeld van de persoonlijke stijl van leidinggeven van de manager.

Het Management rapport  van Kenneth Smit komt tot stand via de SHL™,  UCF Development Action Planner ™ en MQ™ tests. Dit is een gerespecteerd en bekend assessment dat wordt gebruikt in meer dan 150 landen en wordt aangeboden in meer dan 30 talen.

Het succesvol inzetten van het Management Assessment hangt samen met het in kaart brengen van omgevingsvariabelen door gebruik te maken van een rollenspel en door verschillende persoonlijkheidstesten die worden afgenomen.

De inrichting van activiteitenprogramma’s moet immers aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt, de organisatie cultuur, het type leiderschap en het human resource beleid.

Kenneth Smit zorgt voor een grondige analyse voordat er een advies uitgebracht wordt over een plan van aanpak inzake de uit te voeren vervolgactiviteiten. Hierbij komen de volgende aspecten aan bod:

 • Vaststellen van de kernwaarden en ambities van de organisatie.
 • In gezamenlijk overleg opstellen van de tijdlijn voor de implementatie.
 • Informeren van de organisatie, creëren van draagvlak.
 • Het gezamenlijk bepalen van het managementprofiel.
 • Procesafspraken doorvoeren op basis van de uitkomst van het Management Assessment.
 • Advies over interventies op individueel, team- en organisatieniveau.

Een Kenneth Smit trainer vertelt je graag meer over de voordelen van het Management Assessment ©, de hieraan te koppelen ondersteuning, ontwikkelactiviteiten en of maatwerk trainingsprogramma’s.

Voordelen voor bestuur/directie:

 • Meer tevreden managers.
 • Hogere efficiency.
 • Effectievere bezetting van managementfuncties
 • Strategische beslissingen op basis van tastbare gegevens.
 • Juiste team samenstelling.
 • Ontwikkeling zichtbaar en meetbaar.
 • Directe verbetering rendement medewerkers.
 • Heldere, objectieve communicatie en beoordeling

Voordelen voor de manager:

 • Inzicht in eigen ontwikkelingstraject.
 • Zelfsturende motivatie voor ontwikkeling.
 • Optimale carrièreplanning.

Deelnemers

Management algemeen

Gerelateerde training(en)

Het management assessment maakt snel inzichtelijk welke trainingen direct bijdragen aan de gewenste competentieontwikkeling!

Onze trainers helpen je aan meer informatie en bij het maken van de juiste keuze.

Informatie aanvragen
Informatie aanvragen

Onze trainers helpen je aan meer informatie en bij het maken van de juiste keuze.

Informatie aanvragen

 Gewenste situatie bepalen

Het management Assessment© is maatwerk. Een grondige analyse van jouw organisatie, doelen en mensen vormen het uitgangspunt voor het ontwerp van het assessment.

 Meten van gedrag en
potentieel

Via een uitgekiende selectie van tools beoordelen we competenties en actueel gedrag. Denk aan rollenspelen, analyse- en presentatieoefeningen, een competentiegericht interview en situationele vragenlijsten. Voor het meten van het potentieel zetten we onder meer persoonlijkheids- en motivatievragenlijsten in.

 Rapportage en advies

Je kunt rekenen op een helder en prettig leesbaar rapport dat zich gemakkelijk laat vertalen in acties en resultaat. Een praktische handleiding voor het vergroten én optimaal benutten van het talent in jouw organisatie.