Profile

De drie grootste barrières in B2B-sales

Gert-jan de Rooij 08-04-2021

Corona heeft de digitalisering in B2B sales in een hogere versnelling gebracht. Uit ons benchmarkonderzoek ‘Sales van de Toekomst’ blijkt dat Nederlandse bedrijven hier nog behoorlijk moeite me hebben.

Header Image

– Hoe spelen bedrijven in op de recente ontwikkelingen in de B2B-sales?
– Wat kun je leren van de koplopers in digitalisering?
– Welke tools zijn populair?

Lees in mijn laatste blog wat de koplopers in B2B-sales slimmer doen.

Onderstaand de link naar mijn blog:

https://www.linkedin.com/pulse/leer-van-de-koplopers-b2b-sales-gert-jan-de-rooij

Download het benchmarkrapport 'Sales van de Toekomst’

Met de nationale benchmark Sales van de Toekomst hebben we onderzocht hoe toonaangevende ondernemingen in de snel veranderende wereld van B2B-sales succesvol kunnen blijven. Over welke nieuwe competenties moet het salesteam beschikken? En welke aanpak en tools zijn nodig om sales optimaal te ondersteunen?

Belangrijkste conclusies uit het rapport:

  • Wie als salesorganisatie klaar wil zijn voor de toekomst moet investeren in content, digitale skills en slimme tooling.
  • Koplopers in moderne verkoop zijn in staat in alle fases van de buyer journey een warme relatie op te bouwen met prospects, ook in de awareness en oriëntatiefase.