Management Assessment

Inzicht in eigen ontwikkelingstraject

Het management assessment  wordt ingezet om op een snelle manier potentie op het gebied van management en leidinggeven te onderzoeken

In partnership met adviesbureau SHL™, wereldwijd marktleider op  het gebied van het meten van talent, heeft Kenneth Smit een uiterst betrouwbaar en geavanceerd instrumentarium ontwikkeld om de competenties en geschiktheid van kandidaten op het gebied van management te beoordelen.

Methodiek bij de ‘Management Assessment’ training

Het management Assessment © behelst een methode om individuele competenties in beeld te brengen en dat wat de manager motiveert om optimaal te presteren.  Tevens wordt in kaart gebracht hoe de manager zich manifesteert binnen het team. Dit verschaft een beeld van de persoonlijke stijl van leidinggeven van de manager.

Het Management rapport  van Kenneth Smit komt tot stand via de SHL™,  UCF Development Action Planner ™ en MQ™ tests. Dit is een gerespecteerd en bekend assessment dat wordt gebruikt in meer dan 150 landen en wordt aangeboden in meer dan 30 talen.

Het succesvol inzetten van het Management Assessment hangt samen met het in kaart brengen van omgevingsvariabelen door gebruik te maken van een rollenspel en door verschillende persoonlijkheidstesten die worden afgenomen.

De inrichting van activiteitenprogramma’s moet immers aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt, de organisatie cultuur, het type leiderschap en het human resource beleid.

Kenneth Smit zorgt voor een grondige analyse voordat er een advies uitgebracht wordt over een plan van aanpak inzake de uit te voeren vervolgactiviteiten. Hierbij komen de volgende aspecten aan bod:

 • Vaststellen van de kernwaarden en ambities van de organisatie.
 • In gezamenlijk overleg opstellen van de tijdlijn voor de implementatie.
 • Informeren van de organisatie, creëren van draagvlak.
 • Het gezamenlijk bepalen van het managementprofiel.
 • Procesafspraken doorvoeren op basis van de uitkomst van het Management Assessment.
 • Advies over interventies op individueel, team- en organisatieniveau.

Een Kenneth Smit trainer vertelt je graag meer over de voordelen van het Management Assessment ©, de hieraan te koppelen ondersteuning, ontwikkelactiviteiten en of maatwerk trainingsprogramma’s.

Voordelen voor bestuur/directie:

 • Meer tevreden managers.
 • Hogere efficiency.
 • Effectievere bezetting van managementfuncties
 • Strategische beslissingen op basis van tastbare gegevens.
 • Juiste team samenstelling.
 • Ontwikkeling zichtbaar en meetbaar.
 • Directe verbetering rendement medewerkers.
 • Heldere, objectieve communicatie en beoordeling

Voordelen voor de manager:

 • Inzicht in eigen ontwikkelingstraject.
 • Zelfsturende motivatie voor ontwikkeling.
 • Optimale carrièreplanning.

Deelnemers

Management algemeen

Gerelateerde training(en)

Het management assessment maakt snel inzichtelijk welke trainingen direct bijdragen aan de gewenste competentieontwikkeling!

Geïnteresseerd in wellicht ook nog een andere ontwikkeltraject, klik dan hier.

 • Inzicht in eigen ontwikkelingstraject.
 • Zelfsturende motivatie voor ontwikkeling.
 • Optimale carrièreplanning.

Incompany training aanvragen?

Het niveau en de vaardigheden van medewerkers of  afdelingen matchen niet altijd met de visie van jouw bedrijf. Het kan ook voorkomen dat het bedrijf de talenten van haar medewerkers of afdelingen op een andere manier wil gaan benutten of specifieker wil inzetten.
Informatie aanvragen
Merel Roelofsen

Samen met Jack Jobing van Kenneth Smit ga ik op bezoek bij het management van de verschillende deelbedrijven van Strukton Civiel.

Binnen Strukton Civiel is ervoor gekozen de commerciële organisatie sterker neer te zetten. Dit vraagt natuurlijk ook iets van onze medewerkers.

De training door Kenneth Smit levert ons, mijn inziens, meer bewustwording op bij de medewerkers die te maken hebben met commerciële daadkracht. Door de training worden klantgesprekken beter voorbereid.

Merel Roelofsen / Opleidingscoördinator bij Strukton Civiel

Een waardevolle vergroting van vaardigheden en kennis

Met onze producten zorgen we ervoor dat bij onze klanten de processen efficiënter werken of überhaupt mogelijk worden. In feite bieden we dus geen producten maar oplossingen aan.

In de Kenneth Smit training hebben onze verkopers (m/v) onder meer geleerd om de behoefte van de klant te inventariseren en deze vervolgens te overtuigen van de individuele voordelen die de USHIO oplossingen hen bieden.

Een grote rol hierin speelt Charles Wolf, een trainer met niet alleen veel ervaring maar ook een groot hart. Onze medewerkers ervaren de training dan ook niet als een verplichting maar als een waardevolle vergroting van hun vaardigheden en kennis.

Nils Büker / Senior Director bij USHIO

Wij hebben ons doel bereikt; individuele leerpaden zijn helder geworden, de basis voor verdere team-ontwikkeling is gelegd.

Daarnaast zijn we vaardig geworden in het toepassen van de verschillende door trainers Erik van den Akker en Frank van der Tas gedeelde inzichten.

Frank van Dooremolen / Partner bij McCoy & Partners