Sales Assessment

Maximaal rendement uit salestalent

Om de ontwikkeling van de talenten van medewerkers inzichtelijk te maken en af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen, biedt Kenneth Smit het Sales Assessment © .

In partnership met adviesbureau SHL™, wereldwijd marktleider op  het gebied van het meten van talent, heeft Kenneth Smit een compacte set tools ontwikkeld. Het Sales Assessment© combineert het SHL™ Sales Rapport en het Kenneth Smit ART assessment tot een krachtig en praktisch instrument. Deze combinatie levert meetbare resultaten en een duurzaam concurrentievoordeel op.

Methodiek bij ‘Sales Assessment’

Het Sales Assessment© behelst een methode om individuele competenties in beeld te brengen en dat wat de salesmedewerker motiveert om optimaal te presteren. Tevens wordt in kaart gebracht hoe de salesmedewerker zich manifesteert binnen de totale salescyclus. Dit verschaft een beeld van prestaties die we mogen verwachten tijdens verkoopsituaties.

Daarnaast maakt het Sales Assessment©,  via een praktijksimulatie op individueel niveau, inzichtelijk welke inspanningen nodig zijn om middels gerichte activiteiten en persoonlijke coaching medewerkers beter te laten functioneren en wat de resultaten van deze inspanningen zijn.

Het SHL™ Sales Rapport komt tot stand via de SHL™, OPQ™ en MQ™ tests (Occupational Personality Questionair en Motivation Questionair). Dit is een gerespecteerd en bekend assessment dat wordt gebruikt in meer dan 150 landen en wordt aangeboden in meer dan 30 talen met 25 miljoen assessments per jaar.

Het succesvol inzetten van het Sales Assessment hangt samen met het in kaart brengen van omgevingsvariabelen door gebruik te maken van een rollenspel en door verschillende persoonlijkheidstesten die worden afgenomen.

De inrichting van activiteitenprogramma’s moet immers aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt, de organisatie cultuur, het type leiderschap en het human resource beleid.

Kenneth Smit zorgt voor een grondige analyse voordat er een advies uitgebracht wordt over een plan van aanpak inzake de uit te voeren vervolgactiviteiten. Hierbij komen de volgende aspecten aan bod:

 • Vaststellen van de kernwaarden en ambities van de organisatie.
 • In gezamenlijk overleg opstellen van de tijdlijn voor de implementatie.
 • Informeren van de organisatie, creëren van draagvlak.
 • Het gezamenlijk bepalen van de salesprofielen per functie.
 • Procesafspraken doorvoeren op basis van de uitkomst van het SalesAssessment©.
 • Advies over interventies op individueel, team- en organisatieniveau.

Een Kenneth Smit trainer vertelt jou graag meer over de voordelen van
het Sales Assessment©, de hieraan te koppelen ondersteuning, ontwikkelactiviteiten en of maatwerk trainingsprogramma’s.

Sales Assessment© helpt directie, management en HRM bij het:

 • Verhogen van de prestaties van aanwezig talent. Wat is het potentieel van jouw team en hoe kun je dit maximaal benutten? De inzichten uit het assessment vormen de start voor verdere groei.
 • Aantrekken van talent. Je ziet direct wat een kandidaat in huis heeft en kunt snel de juiste persoon selecteren.
 • Gewenste situatie bepalen
  Een grondige analyse van jouw verkooporganisatie, doelen en mensen vormen het uitgangspunt voor het ontwerp van het assessment.
 • Meten van gedrag en potentieel
  Via een uitgekiende selectie van tools beoordelen we competenties en actueel gedrag. Denk aan rollenspelen, analyse- en presentatieoefeningen, een competentiegericht interview en situationele vragenlijsten. Voor het meten van het potentieel zetten we onder meer persoonlijkheids- en motivatievragenlijsten in.
 • Rapportage en advies
  Je kunt rekenen op een helder en prettig leesbaar rapport dat zich gemakkelijk laat vertalen in acties en resultaat. Een praktische handleiding voor het vergroten én optimaal benutten van het talent in jouw organisatie.

Incompany training aanvragen?

Het niveau en de vaardigheden van medewerkers of  afdelingen matchen niet altijd met de visie van jouw bedrijf. Het kan ook voorkomen dat het bedrijf de talenten van haar medewerkers of afdelingen op een andere manier wil gaan benutten of specifieker wil inzetten.
Informatie aanvragen
Merel Roelofsen

Samen met Jack Jobing van Kenneth Smit ga ik op bezoek bij het management van de verschillende deelbedrijven van Strukton Civiel.

Binnen Strukton Civiel is ervoor gekozen de commerciële organisatie sterker neer te zetten. Dit vraagt natuurlijk ook iets van onze medewerkers.

De training door Kenneth Smit levert ons, mijn inziens, meer bewustwording op bij de medewerkers die te maken hebben met commerciële daadkracht. Door de training worden klantgesprekken beter voorbereid.

Merel Roelofsen / Opleidingscoördinator bij Strukton Civiel

Een waardevolle vergroting van vaardigheden en kennis

Met onze producten zorgen we ervoor dat bij onze klanten de processen efficiënter werken of überhaupt mogelijk worden. In feite bieden we dus geen producten maar oplossingen aan.

In de Kenneth Smit training hebben onze verkopers (m/v) onder meer geleerd om de behoefte van de klant te inventariseren en deze vervolgens te overtuigen van de individuele voordelen die de USHIO oplossingen hen bieden.

Een grote rol hierin speelt Charles Wolf, een trainer met niet alleen veel ervaring maar ook een groot hart. Onze medewerkers ervaren de training dan ook niet als een verplichting maar als een waardevolle vergroting van hun vaardigheden en kennis.

Nils Büker / Senior Director bij USHIO

Wij hebben ons doel bereikt; individuele leerpaden zijn helder geworden, de basis voor verdere team-ontwikkeling is gelegd.

Daarnaast zijn we vaardig geworden in het toepassen van de verschillende door trainers Erik van den Akker en Frank van der Tas gedeelde inzichten.

Frank van Dooremolen / Partner bij McCoy & Partners