Team Development

Een hecht team levert altijd een hoger rendement op

Samenwerking en teamspirit op alle niveaus kenmerken een succesvol opererende organisatie. Hoe houdt een manager zijn organisatie vitaal, ook als zich ingrijpende veranderingen aandienen? De  maatwerktraining Team Development leert managers via praktijkgerichte methodes een doelgericht team in stand te houden. Team Development is niet alleen van vitaal belang bij de integratie van afdelingen en bij fusies. Een hecht team levert altijd een hoger rendement op.

Onderwerpen in ‘Team Development’

Team Development kent vier fasen en wordt waar nodig of gewenst samengesteld in samenwerking met andere partijen, welke daartoe zorgvuldig door Kenneth Smit werden geselecteerd.

1. Intake
In deze fase brengt de trainer een bezoek aan een bedrijf (in overleg met betreffende directie). Het doel van dit bezoek betreft enerzijds ‘beeldvorming’ en anderzijds ‘bedrijfsoriëntatie’. Deze input wordt verkregen door interviews met leden van de directie en het managementteam. Tevens wordt samen met de opdrachtgever een doelstelling bepaald waaraan het team zou moeten voldoen.

2. Scan
Door middel van een gecoördineerd zelfonderzoek wordt inzicht verkregen in de kenmerken van de verschillende teamleden. Daarnaast wordt per teamlid een kort gesprek gevoerd. Hierbij wordt een beeld verkregen van het interne imago en alle aanwezige persoonlijke ideeën.

3. Gap-Analyse
Alle gegevens verkregen uit fase 1 en 2 worden verwerkt in een Gap-analyse. Hierbij wordt de mate van onbalans aangetoond in relatie tot de visie met betrekking tot ‘het perfecte team’.

4. Best Approach
Deze fase betreft een document waarin de bevindingen uit fase 1, 2 en 3 worden verwoord. Het 2e deel van het document bevat een plan van aanpak (Best Approach). De Best Approach betreft een opsomming van een aantal, door Kenneth Smit op basis van vooronderzoek geselecteerde, modules waarmee de geconstateerde onbalans op zeer efficiënte wijze kan worden omgebogen. Het document zal de aanleiding vormen voor een 2e gesprek op directieniveau. Enerzijds worden hier de tot dan toe behaalde resultaten geëvalueerd en anderzijds de voorgestelde ‘Best Approach’ besproken.

Naast een traditionele training is het ook mogelijk de training te koppelen aan een humanitair project of maatschappelijk verantwoord geachte initiatieven.

Module structuur

Deze training wordt als één geheel aangeboden.

Methodiek

Kenneth Smit trainingen zijn bijzonder interactief. Dat geldt vooral voor deze team development, waarin doen naast denken een grote rol zal spelen. Een ding staat altijd voorop: verrassing vraagt inventiviteit!

Wilt u zich naast de ‘Team Development’ training ook nog op andere vlakken ontwikkelen als manager, kijk dan ook naar onze andere managementtrainingen.

  • 1 dag.
  • Incompany.
  • Maximaal 12, minimaal 6 deelnemers.
  • MBO/HBO niveau en hoger.

Incompany training aanvragen?

Het niveau en de vaardigheden van medewerkers of  afdelingen matchen niet altijd met de visie van jouw bedrijf. Het kan ook voorkomen dat het bedrijf de talenten van haar medewerkers of afdelingen op een andere manier wil gaan benutten of specifieker wil inzetten.
Informatie aanvragen
Merel Roelofsen

Samen met Jack Jobing van Kenneth Smit ga ik op bezoek bij het management van de verschillende deelbedrijven van Strukton Civiel.

Binnen Strukton Civiel is ervoor gekozen de commerciële organisatie sterker neer te zetten. Dit vraagt natuurlijk ook iets van onze medewerkers.

De training door Kenneth Smit levert ons, mijn inziens, meer bewustwording op bij de medewerkers die te maken hebben met commerciële daadkracht. Door de training worden klantgesprekken beter voorbereid.

Merel Roelofsen / Opleidingscoördinator bij Strukton Civiel

Een waardevolle vergroting van vaardigheden en kennis

Met onze producten zorgen we ervoor dat bij onze klanten de processen efficiënter werken of überhaupt mogelijk worden. In feite bieden we dus geen producten maar oplossingen aan.

In de Kenneth Smit training hebben onze verkopers (m/v) onder meer geleerd om de behoefte van de klant te inventariseren en deze vervolgens te overtuigen van de individuele voordelen die de USHIO oplossingen hen bieden.

Een grote rol hierin speelt Charles Wolf, een trainer met niet alleen veel ervaring maar ook een groot hart. Onze medewerkers ervaren de training dan ook niet als een verplichting maar als een waardevolle vergroting van hun vaardigheden en kennis.

Nils Büker / Senior Director bij USHIO

Wij hebben ons doel bereikt; individuele leerpaden zijn helder geworden, de basis voor verdere team-ontwikkeling is gelegd.

Daarnaast zijn we vaardig geworden in het toepassen van de verschillende door trainers Erik van den Akker en Frank van der Tas gedeelde inzichten.

Frank van Dooremolen / Partner bij McCoy & Partners