Weet waar je staat

Wanneer medewerkers bezig zijn met het willen veranderen binnen de organisatie is het ondenkbaar dit te realiseren zonder een directe bewustwordingssessie. Met name de bewustwording is nodig om de noodzaak tot veranderen in te zien. Hierdoor ontstaat draagkracht en begrip binnen de organisatie waardoor hogere doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Of het nu gaat om tactische of strategische sessies of operationele doelstellingen, de bewustwordingssessie ‘Weet waar je staat’ levert hier een wezenlijke bijdrage aan.

Onderwerpen in ‘Weet waar je staat’

 • Waar sta ik
 • Gemeenschappelijke ambitie
 • Werken aan doelstellingen
 • De cirkel van invloed
 • Doelstellingen versus KPI’s
 • Kwaliteit
 • Piramide van Commitment
 • Eindconclusies / in te zetten acties

Methodiek

Tijdens de eendaagse sessie ‘Weet waar je staat’ wordt op basis van de dagelijkse praktijk, middels interactie en groepsdynamiek, gekeken hoe noodzakelijk veranderen is, waarbij commitment verkregen zal worden vanuit de gehele groep. Hierbij wordt de deelnemers een spiegel voorgehouden en wordt met name gewerkt aan de collectieve ambitie. Directe actieplannen zijn hieruit het gevolg. Of het nu gaat om het verwoorden van strategie en doelstellingen of het uitwerken van operationele acties, in de periode na de training zullen diverse borgingsmomenten worden bepaald en ingevoerd. Hiermee haal je maximaal rendement uit de geïnvesteerde dag.

Op zoek naar nog meer trainingen om u of uw bedrijfs rendement te verhogen, zie dan ook onze andere verkooptrainingen.

 • 1 intensieve trainingsdag.
 • Incompany
 • Maximaal 12, minimaal 6 deelnemers.
 • Deze training wordt ingezet als opstarttraining voor zowel commerciële als management trajecten.

Incompany training aanvragen?

Het niveau en de vaardigheden van medewerkers of  afdelingen matchen niet altijd met de visie van jouw bedrijf. Het kan ook voorkomen dat het bedrijf de talenten van haar medewerkers of afdelingen op een andere manier wil gaan benutten of specifieker wil inzetten.
Informatie aanvragen
Merel Roelofsen

Samen met Jack Jobing van Kenneth Smit ga ik op bezoek bij het management van de verschillende deelbedrijven van Strukton Civiel.

Binnen Strukton Civiel is ervoor gekozen de commerciële organisatie sterker neer te zetten. Dit vraagt natuurlijk ook iets van onze medewerkers.

De training door Kenneth Smit levert ons, mijn inziens, meer bewustwording op bij de medewerkers die te maken hebben met commerciële daadkracht. Door de training worden klantgesprekken beter voorbereid.

Merel Roelofsen / Opleidingscoördinator bij Strukton Civiel

Een waardevolle vergroting van vaardigheden en kennis

Met onze producten zorgen we ervoor dat bij onze klanten de processen efficiënter werken of überhaupt mogelijk worden. In feite bieden we dus geen producten maar oplossingen aan.

In de Kenneth Smit training hebben onze verkopers (m/v) onder meer geleerd om de behoefte van de klant te inventariseren en deze vervolgens te overtuigen van de individuele voordelen die de USHIO oplossingen hen bieden.

Een grote rol hierin speelt Charles Wolf, een trainer met niet alleen veel ervaring maar ook een groot hart. Onze medewerkers ervaren de training dan ook niet als een verplichting maar als een waardevolle vergroting van hun vaardigheden en kennis.

Nils Büker / Senior Director bij USHIO

Wij hebben ons doel bereikt; individuele leerpaden zijn helder geworden, de basis voor verdere team-ontwikkeling is gelegd.

Daarnaast zijn we vaardig geworden in het toepassen van de verschillende door trainers Erik van den Akker en Frank van der Tas gedeelde inzichten.

Frank van Dooremolen / Partner bij McCoy & Partners