7 Manager-eigenschappen om medewerkers te betrekken

Kenneth Smit redactie 04-10-2019

Header Image

Het leven van een manager is niet altijd makkelijk. Ze moeten op de eerste plek de kennis of vaardigheden in huis hebben waar het bedrijf op kan vertrouwen, maar zij moeten er ook voor zorgen dat de betrokkenheid onder medewerkers hoog blijft. Er wordt dan ook vaak van managers verwacht dat zij een voorbeeld zijn en een betrokken werkomgeving creëren. Om jou daarbij op weg te helpen benoemen wij hieronder een aantal eigenschappen die een goede manager in staat stelt die betrokkenheid op de werkvloer te onderhouden. 

1 – Zelfstandig leren

Managers willen vaak zelf alle problemen oplossen, maar medewerkers moeten ook blijven leren. Inherent aan het leerproces is dat er ook fouten gemaakt kunnen worden. Een goede manager herkent het moment waarin hij de medewerker zelf moet helpen of dat de medewerkers er even zelf uit moet komen.

2- Zelfbewustzijn

Een goede manager weet heel goed wat zijn of haar sterke en zwakke punten zijn. Daarom zorgen zij ervoor dat de mensen om hen heen aanvullend werken op de punten waar zij nog verbetering nodig hebben.

3- Positiviteit

Het zal niet altijd rozengeur en maneschijn zijn binnen een bedrijf, maar de waarheid is ook dat negativiteit geen betrokkenheid zal genereren. Daarom wordt er van de manager verwacht dat hij of zij kan focussen op de positieve punten, en een tegenslag kunnen omzetten naar een nieuwe kans.

4- Feedback

Een van de beste manieren om betrokkenheid onder medewerkers te creëren is door ze onderdeel te maken van het proces. Vraag hen om feedback en meningen. Op die manier weten zij dat hun commentaar of kritiek welkom is, om zo samen tot betere prestaties te komen.

5- Keuzes maken

In lijn met punt 4: een goede manager betrekt zijn medewerkers in de besluitvorming. We hebben het hier niet alleen over de gemakkelijke beslissingen die genomen moeten worden, maar zeker ook over de meer complexe vraagstukken binnen het bedrijf. Deze managers herkennen de momenten waarin een medewerker zelf een beslissing moet maken, welke beslissingen voor het team genomen moeten worden of wanneer het moet voortvloeien uit een samenwerking.

6- Stakeholdermanagement

Een goede manager begrijpt het belang van stakeholdermanagement. Het informeren en op de hoogte houden van het senior management, omtrent het werk en de voortgang die geboekt wordt binnen het team van de manager, is een belangrijk proces. Op die manier zorgen zij ervoor dat de inspanningen en middelen van het bedrijf de juiste richting in blijven gaan.

7- Delegeren

Het delegeren van werk is vaak lastig voor managers die het liefst alles zelf willen doen. Echter, een goede manager heeft zelf voldoende inzicht over het werk dat hij of zij zélf moet doen, óf moet delegeren naar anderen binnen het team. Deze managers voelen zich op hun gemak wanneer medewerkers op deze manier nieuwe vaardigheden opdoen.

Interesse om partner te worden?

Laat je gegevens achter om vrijblijvend kennis te maken. Heb je een vraag of wil je graag meer informatie vul dan je gegevens in en wij nemen contact met je op.