De SLIM-subsidie voor leren & ontwikkelen in het MKB

Kenneth Smit redactie 07-09-2020

Voor MKB-ondernemingen is het mogelijk om tot maximaal € 24.999,00 subsidie te krijgen bij een maximale looptijd van 12 maanden en moet na toekenning binnen drie maanden van start gaan. Let op!! De aanvraag moet tussen 1 september en 30 september 2020 worden ingeleverd. De onderneming blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag.

Header Image

Wat kun je met de SLIM-subsidie doen?

In de regeling zijn vier activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen. Om een beter beeld te krijgen van deze vier activiteiten, vind je hieronder verdere informatie.

1.Doorlichting van de onderneming

Waarom?
De veranderingen op de arbeidsmarkt kunnen invloed hebben op de benodigde kennis, vaardigheden en organisatie-structuur van je bedrijf. Voor de strategische planning van je bedrijf, kan het nuttig zijn om eens in de zoveel tijd inzichtelijk te krijgen wat deze veranderingen betekenen voor je organisatie en je medewerkers.

Wat?
Als ondernemer kan je een subsidie aanvragen om een externe adviseur in te schakelen om je bedrijf door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar je bedrijf vervolgens direct mee aan de slag kan.

Een scholings- en ontwikkelplan geeft inzicht in de huidige structuur van je bedrijf, de kennis en vaardigheden van je personeel en de omgeving waarin je bedrijf opereert. Een plan laat niet alleen de huidige stand van zaken zien, maar kijkt ook naar de gevolgen van trends. Hierbij is specifiek aandacht voor de verwachte benodigde kennis en vaardigheden van medewerkers. Het plan bevat een maatwerkadvies waar je bedrijf direct mee aan de slag kan.

2.Loopbaan- en ontwikkeladviezen

Waarom?
Om een leerrijke werkomgeving te creëren is het belangrijk om aandacht te hebben voor
de loopbaan van je personeel. Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben je mede- werkers? Hoe verhoudt dit zich tot de arbeids- markt? En hoe kun je hier als leidinggevende samen met de medewerker op inspelen? Om op deze vragen een antwoord te krijgen, kan je als ondernemer subsidie ontvangen om loopbaan- of ontwikkeladviezen te verkrijgen voor de medewerkers in je organisatie.

Wat?
Om tot een loopbaan- of ontwikkeladvies te komen wordt gestart met een traject tussen een loopbaanadviseur en een medewerker. In dit traject wordt gekeken naar het huidige werk van de mede- werker en het toekomstperspectief daarvan. Daarnaast worden de competenties (vaardigheden) en kwaliteiten van je medewerker inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken welke toekomstige loopbaanmogelijkheden hij of zij heeft op de arbeidsmarkt.

Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt jou als ondernemer ook weer bij het vitaal houden van medewerkers en kan daarnaast behulpzaam zijn voor de strategische planning van je bedrijf. Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk

3.Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

Als ondernemer kun je subsidie aanvragen om je te laten ondersteunen of begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in je onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. De regeling stimuleert om al succesvol bewezen projecten verder uit te breiden of op te schalen. Ook is het mogelijk subsidie aan te vragen om nieuwe methodieken op het gebied van leren en ontwikkelen in te voeren of te bedenken. Je kunt denken aan de volgende activiteiten.

 • Systeem van periodieke ontwikkelgesprekken
  Het gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker over zijn of haar ontwikkeling is belangrijk voor het creëren van een werkomgeving waarin leren en jezelf blijven ontwikkelen, volop wordt gestimuleerd. Maar het kan lastig zijn als ondernemer om te weten hoe je dit gesprek het beste en het meest effectief kunt voeren. Je kunt daarom subsidie aanvragen voor de kosten van het invoeren van een periodiek ontwikkelgesprek. Denk hierbij aan een adviesgesprek met een externe adviseur over hoe je een dergelijk systeem
  het beste kan invoeren in je bedrijf en over hoe dit ontwikkelgesprek het beste kan worden gevoerd.
 • Leerrijke werkomgeving
  Er zijn verschillende methodieken te bedenken om
  een omgeving te creëren waar medewerkers op een laag- drempelige manier nieuwe vaardigheden kunnen opdoen. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • Het ontwikkelen van een e-learning programma
  • Het opzetten en implementeren van een kennis- en leerportaal
  • Introductie van leerambassadeurs en/of bedrijfsambassadeurs.
 • Bedrijfsschool
  Bedrijven voelen de noodzaak om personeel aan te trekken, te binden en duurzaam inzetbaar te houden. Dit kan bijvoorbeeld door aan te sluiten bij een bestaande bedrijfsschool of door zelf een bedrijfsschool op te richten, waar leren en werken worden gecombineerd. Zo kan als ondernemer nieuwe en bestaande medewerkers een opleiding laten volgen en ondertussen mee laten werken in het bedrijf.

4.Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg

Waarom?
De veranderingen op de arbeidsmarkt zijn van invloed op de benodigde kennis en vaardigheden van werkenden. Daarom kan bij-, op- of omscholing van huidige werknemers of juist van werkzoekenden hard nodig zijn. Het aanbieden van een praktijkleerplaats in je bedrijf voor het behalen van een mbo-diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring in de derde leerweg kan dan een manier zijn om hierin te voorzien.

Wat?
De derde leerweg is een opleidingstraject zonder wettelijk vast- gestelde urennorm of studieduur. Zo’n traject kan leiden tot een mbo-diploma, een mbo-certificaat of een praktijkverklaring.
Dit brengt veel flexibiliteit met zich mee en biedt tegelijkertijd kansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, omdat ze bijvoorbeeld geen startkwalificatie bezitten. Daarnaast is de regeling aantrekkelijk voor volwassenen, omdat het ruimte biedt voor de verkorting van de opleiding voor medewerkers die al de nodige werkervaring hebben. Als ondernemer kun je een tegemoetkoming krijgen in de kosten die je maakt voor het bieden van een praktijkleerplaats.

Voor meer informatie over leren en werken in het mbo, kijk op:

www.samenvoordeklant.nl/werkgeversdienstverlening/toolbox/ werkwijzer-leren-en-werken-het-mbo

Interesse om partner te worden?

Laat je gegevens achter om vrijblijvend kennis te maken. Heb je een vraag of wil je graag meer informatie vul dan je gegevens in en wij nemen contact met je op.