Team Development

Een hecht team levert altijd een hoger rendement op

Samenwerking en teamspirit op alle niveaus kenmerken een succesvol opererende organisatie. Hoe houdt een manager zijn organisatie vitaal, ook als zich ingrijpende veranderingen aandienen? De  maatwerktraining Team Development leert managers via praktijkgerichte methodes een doelgericht team in stand te houden. Team Development is niet alleen van vitaal belang bij de integratie van afdelingen en bij fusies. Een hecht team levert altijd een hoger rendement op.

Onderwerpen

Team Development kent vier fasen en wordt waar nodig of gewenst samengesteld in samenwerking met andere partijen, welke daartoe zorgvuldig door Kenneth Smit werden geselecteerd.

1. Intake
In deze fase brengt de trainer een bezoek aan een bedrijf (in overleg met betreffende directie). Het doel van dit bezoek betreft enerzijds ‘beeldvorming’ en anderzijds ‘bedrijfsoriëntatie’. Deze input wordt verkregen door interviews met leden van de directie en het managementteam. Tevens wordt samen met de opdrachtgever een doelstelling bepaald waaraan het team zou moeten voldoen.

2. Scan
Door middel van een gecoördineerd zelfonderzoek wordt inzicht verkregen in de kenmerken van de verschillende teamleden. Daarnaast wordt per teamlid een kort gesprek gevoerd. Hierbij wordt een beeld verkregen van het interne imago en alle aanwezige persoonlijke ideeën.

3. Gap-Analyse
Alle gegevens verkregen uit fase 1 en 2 worden verwerkt in een Gap-analyse. Hierbij wordt de mate van onbalans aangetoond in relatie tot de visie met betrekking tot ‘het perfecte team’.

4. Best Approach
Deze fase betreft een document waarin de bevindingen uit fase 1, 2 en 3 worden verwoord. Het 2e deel van het document bevat een plan van aanpak (Best Approach). De Best Approach betreft een opsomming van een aantal, door Kenneth Smit op basis van vooronderzoek geselecteerde, modules waarmee de geconstateerde onbalans op zeer efficiënte wijze kan worden omgebogen. Het document zal de aanleiding vormen voor een 2e gesprek op directieniveau. Enerzijds worden hier de tot dan toe behaalde resultaten geëvalueerd en anderzijds de voorgestelde ‘Best Approach’ besproken.

Naast een traditionele training is het ook mogelijk de training te koppelen aan een humanitair project of maatschappelijk verantwoord geachte initiatieven.

Module structuur

Deze training wordt als één geheel aangeboden.

Methodiek

Kenneth Smit trainingen zijn bijzonder interactief. Dat geldt vooral voor deze team development, waarin doen naast denken een grote rol zal spelen. Een ding staat altijd voorop: verrassing vraagt inventiviteit!

Onze trainers helpen je aan meer informatie en bij het maken van de juiste keuze.

Informatie aanvragen
Informatie aanvragen

Onze trainers helpen je aan meer informatie en bij het maken van de juiste keuze.

Informatie aanvragen
team-development
Praktische informatie
  • 1 dag.
  • In-company.
  • Maximaal 12, minimaal 6 deelnemers.
  • MBO/HBO niveau en hoger.
Gerelateerde training(en)

Deze training kan als module deel uit maken van onze management programma’s.

Kijk hier voor al  onze
managementtrainingen.