Kenneth Smit al jaren gecertificeerd door Cedeo.

Geschreven door Kenneth Smit redactie, 09-03-2015

Kenneth Smit al jaren gecertificeerd door CEDEO.

Cedeo
De CEDEO aanpak
Grondig klanttevredenheidsonderzoek: de basis van elke Cedeo-erkenning

Aanbieders van opleidingen en andere HR-diensten nemen zelf het initiatief voor een Cedeo-erkenningsprocedure. Centraal hierin staat een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek. Cedeo voert dit –met toestemming van deze aanbieders- uit onder bestaande klanten en opdrachtgevers van die aanbieders, in de vorm van een uitvoerig onderzoek. De resultaten worden gepresenteerd in een rapport, waarin ook eventuele verbeterpunten zijn aangegeven.

Strikte beoordelingscriteria

Om voor een Cedeo-erkenning in aanmerking te komen moet voldaan worden aan nauw omschreven kwantitatieve en kwalitatieve criteria. In ieder geval moet minimaal 80% van de klanten en opdrachtgevers aangeven ‘tevreden tot zeer tevreden’ te zijn over de dienstverlening, de samenwerking en de behaalde resultaten. De score wordt scrupuleus vastgesteld aan de hand van het Cedeo klanttevredenheidsonderzoek.

De Cedeo-erkenning houdt zijn waarde

Voldoet een organisatie aan alle eisen, dan ontvangen ze de Cedeo-erkenning. Deze is geldig voor een periode van twee jaar. Voor voortzetting van de erkenning is een nieuw klanttevredenheidsonderzoek met positief resultaat vereist. Voldoet de organisatie bij zo’n herhalingsscreening niet meer aan de eisen, dan wordt de Cedeo-erkenning pas verlengd als alle gesignaleerde verbeterpunten daadwerkelijk zijn aangepast.

Elk kwartaal nieuwe erkenningen in de media

Om de drie maanden publiceert Cedeo via onder meer advertenties in de vakpers een overzicht van alle aanbieders van opleidingen en andere HR-diensten die het voorafgaande kwartaal een Cedeo-erkenning hebben verworven of vernieuwd.

Kenneth Smit kan dan ook met trots zeggen al jaren gecertificeerd te zijn door CEDEO.

 Voor meer informatie en het meest recente klanttevredenheidsonderzoek: CEDEO