Registratie Ter Verbetering (RTV)

Wij willen graag dat u tevreden bent over Kenneth Smit.

Een klacht is voor ons een instrument om na te gaan op welke onderdelen wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Daarom spreken wij ook over een registratie ter verbetering. (RTV)

Heeft u een RTV over de dienstverlening Kenneth Smit?

De RTV kan schriftelijk worden ingediend bij de directie, via de website,
via directie@kennethsmit.com of per post op het adres: Welschapsedijk 20A, 5652 XM te Eindhoven.

De RTV omvat tenminste: naam en adres van indiener, datum van indiening, omschrijving van de klacht en de gronden van de klacht.

Hoe ziet de registratie ter verbetering er uit?

  • Binnen drie werkdagen na ontvangst van de RTV sturen wij u een ontvangstbevestiging.
  • Afhankelijk van de aard van de RTV ligt de verantwoordelijkheid voor de afhandeling bij die persoon onder wiens werkgebied de betreffende RTV valt. Eindverantwoordelijk voor de afhandeling is altijd de directie.
  • Kenneth Smit streeft ernaar u binnen 15 werkdagen van een inhoudelijke reactie te kunnen voorzien. Indien deze termijn niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht.
  • Uw RTV zal zo objectief mogelijk worden beoordeeld.
  • RTV’s worden te allen tijde vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld.

Iedere RTV wordt geregistreerd en voor tenminste 2 jaar bewaard.

RTV online indienen