Lengkeek

Het is echt ons eigen traject geworden

De afgelopen vijf jaar heeft het voltallige management, inclusief de directie van Lengkeek, de training Management en Leidinggeven gevolgd. Als je dezelfde taal wilt spreken kun je als directie natuurlijk niet achterblijven.

Het traject dat we met elkaar zijn ingegaan, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van het management als geheel. Maar zeker ook op individueel niveau zijn er grote stappen gezet.

We zijn er sterker van geworden. Er is meer openheid. We spreken elkaar aan op onze verantwoordelijkheden en de communicatie naar de medewerkers is een stuk duidelijker en professioneler dan voorheen. Er zit veel meer flair in het bedrijf.

Ik ken weinig mensen die plezier beleven aan een rollenspel. Maar bij deze training was dat anders. Het is echt ons eigen traject geworden. Je speelt geen toneelstukje. Het inlevingsvermogen van de trainer geeft je het idee dat je echt tegenover één van je medewerkers zit.

Doordat we met elkaar zo’n band hebben opgebouwd, is de samenwerking in de loop van de tijd bijna vanzelf overgegaan van training naar coaching. Het voelt volkomen natuurlijk en vertrouwd.

Klaas Mijnheer RA NIVRE-re
Lengkeek

Delen: