Wierda en partners

Tien procent niet structureel haalbaar

Wees eerlijk naar je klant. Het heeft geen enkele zin mee te gaan met mensen die in de huidige markt 10 procent rendement willen. Ja, dat wil ik ook wel, maar dat is niet haalbaar als je dat ieder jaar structureel wilt. De belangrijkste vraag bij een nieuwe klant is, wat wilt u per jaar aan rendement, want dan weet je welke risico’s je kunt nemen. Tien procent kan wel, maar niet altijd. De rente staat op nul, soms zelfs onder nul; dat heeft gevolgen voor de aandelen. Ik kies er voor realistisch te blijven en uit te leggen wat mogelijk is en waarom je iets doet. Het gaat er om of je in staat bent om op realistische manier boven het gemiddelde van de beurs uit te komen en je klant actief op de hoogte te houden, zeker als het plotseling mis gaat op de beurs.” “Ik heb geleerd meer te relativeren. Ik ben nu acht jaar bezig met mijn bedrijf, we zijn voortdurend gegroeid en het gaat hard. Begin dit jaar zaten we net over de 500 klanten en nu zijn het er meer dan 600. Ik realiseer me dat je de zaak wel in goede banen moet kunnen blijven leiden met die klantengroei en alle beurshectiek en hypes. In een stevige storm moet het huis juist overeind blijven staan, daar moet je op kunnen vertrouwen. Dus moet ik mezelf blijven en zorgen dat het huis stormvast kan blijven staan. Daarom werk ik samen met Kenneth Smit trainer Arienne Knol- Faber om te spiegelen en het bedrijf steviger vorm te geven. Het helpt me relativeren, met meer afstand te kijken en wat ik doe een plaats te geven in een breder geheel. Dat geeft me rust en zo kan ik me scherper focussen. Zeker in het afgelopen jaar met al die hectiek en klappen op de beurs, is dat voor mij het belangrijkste: rust, vertrouwen op feiten, kennis en ervaring en focussen op wat je moet doen.

Delen: