Professioneel Inkopen

De do’s en don’t van het onderhandelingsproces

Inkopers hebben een strategische functie binnen een onderneming en dragen in sterke mate bij aan de concurrentiepositie. De zelfbewuste en relatiegevoelige performance van inkopers is direct van invloed op de winst. De training Professioneel Inkopen is toegesneden op de actualiteit en voorziet inkopers van de noodzakelijke vaardigheden op het gebied van in- en externe communicatie.

We schenken in de training uitgebreid aandacht aan de contacten met leveranciers en trainen direct toepasbare vaardigheden in zoals selecteren, onderhandelingsstrategieën, contracteren, corrigeren en evalueren. Daarnaast zal er ook nadrukkelijk worden ingegaan op de omgang met interne klanten, beslissers en gebruikers en de spilfunctie die inkoop vervult naar andere afdelingen en disciplines binnen de onderneming.

Onderwerpen in ‘Professioneel Inkopen’

 • Ontwikkelingen in de functie van de inkoper
  • Planmatig denken en handelen.
  • Kwaliteitsaspecten in het inkoopproces.
  • Juridische aspecten in contracten.
  • Inkoop- en verkoop voorwaarden.
  • De (senior) inkoper als spilfunctie
 • Gedragsinzicht in het handelen en denken van verkopers

Workshop Inkoop & Ethiek

 • Vraag- en interviewtechnieken
  • Leren hanteren van de machtsbalans in gesprekken.
  • Controle over gespreksevenwicht en leiding in het gesprek.
  • Manipulatieve technieken van getrainde verkopers doorzien en ombuigen.
  • Verkorte gesprekken met verhoogde resultaten voeren
 • Inkoopstrategie
  • ABC analyse als hulpmiddel.
  • Verder inzicht verkrijgen hoe deze te gebruiken zijn als “stuurmiddel” voor dagelijkse praktijk.
  • Eigen inkoopportfolio analyse waar men verantwoordelijk voor is.
 • Onderhandelingsstrategie
  • Welke onderhandelingsstrategieën te volgen tijdens gesprekken met leveranciers per situatie vanuit de inkoopportfolio vs. verkoopportfolio en de prestatie van de leverancier.

Module structuur

Deze training wordt als één geheel aangeboden.

Wilt u zich naast de ‘Professioneel Inkopen’ training ook nog op andere vlakken ontwikkelen in de communicatie, kijk dan ook naar onze andere communicatietrainingen.

 • 4 dagen (2×2 dagen).
 • Incompany / Open training*.
 • Maximaal 8, minimaal 4 deelnemers.
 • MBO/HBO niveau.
  * Deze training wordt op aanvraag en bij voldoende deelname (vanaf 4 deelnemers) ook in open vorm verzorgd. 

Incompany training aanvragen?

Het niveau en de vaardigheden van medewerkers of  afdelingen matchen niet altijd met de visie van jouw bedrijf. Het kan ook voorkomen dat het bedrijf de talenten van haar medewerkers of afdelingen op een andere manier wil gaan benutten of specifieker wil inzetten.
Informatie aanvragen
Merel Roelofsen

Samen met Jack Jobing van Kenneth Smit ga ik op bezoek bij het management van de verschillende deelbedrijven van Strukton Civiel.

Binnen Strukton Civiel is ervoor gekozen de commerciële organisatie sterker neer te zetten. Dit vraagt natuurlijk ook iets van onze medewerkers.

De training door Kenneth Smit levert ons, mijn inziens, meer bewustwording op bij de medewerkers die te maken hebben met commerciële daadkracht. Door de training worden klantgesprekken beter voorbereid.

Merel Roelofsen / Opleidingscoördinator bij Strukton Civiel

Een waardevolle vergroting van vaardigheden en kennis

Met onze producten zorgen we ervoor dat bij onze klanten de processen efficiënter werken of überhaupt mogelijk worden. In feite bieden we dus geen producten maar oplossingen aan.

In de Kenneth Smit training hebben onze verkopers (m/v) onder meer geleerd om de behoefte van de klant te inventariseren en deze vervolgens te overtuigen van de individuele voordelen die de USHIO oplossingen hen bieden.

Een grote rol hierin speelt Charles Wolf, een trainer met niet alleen veel ervaring maar ook een groot hart. Onze medewerkers ervaren de training dan ook niet als een verplichting maar als een waardevolle vergroting van hun vaardigheden en kennis.

Nils Büker / Senior Director bij USHIO

Wij hebben ons doel bereikt; individuele leerpaden zijn helder geworden, de basis voor verdere team-ontwikkeling is gelegd.

Daarnaast zijn we vaardig geworden in het toepassen van de verschillende door trainers Erik van den Akker en Frank van der Tas gedeelde inzichten.

Frank van Dooremolen / Partner bij McCoy & Partners