Methodiek

Aanpak gericht op resultaat!

De interactieve trainingsmodules zijn ‘kennis intensief’ en met casuïstiek onderbouwd. Vanuit de casuïstiek wordt inzicht geboden in de succes- en faalfactoren rondom de geformaliseerde inkooptrajecten.

Het resultaat van deze werkwijze is dat iedere deelnemer met nieuwe ideeën via een pro actieve benadering direct de eerste ‘verbeterstappen’ kan zetten. Met de tijdens deze trainingen verworven inzichten worden aanbestedingen en tenders gezien als tactische sales uitdagingen!

verkoopkaart_methodiek